odzyskaliśmy ponad

1,5mln

złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

cała

Polska

działamy na terenie całego kraju

O Kancelarii

Kancelaria Virtus oferuje pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego. Pomagamy Klientom odzyskać opłaty likwidacyjne pobrane już przez towarzystwa ubezpieczeń przy rozwiązaniu umów oraz nienależnie pobrane przez banki składki na UNWW.

 

Wygraliśmy już ponad 150 spraw przed sądami w sprawach związanych z polisokatami i opłatami likwidacyjnymi. Odzyskaliśmy dla naszych Klientów łączną kwotę ponad 1 500 000 złotych.

 

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, ALLIANZ z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również zapewniamy reprezentowanie Klientów przed sądami. Aby zapewnić kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, Kancelaria nawiązała stałą współpracę z radcą prawnym oraz adwokatem, specjalizującymi się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

 

Siedziba Kancelarii mieści się w Krakowie, a filia w Warszawie. Działamy na terenie całej Polski.

 

Zapraszamy do współpracy.