Skandalicznie wysoka
opłata likwidacyjna ?

Chcesz zlikwidować polisolokatę, ale żądają od Ciebie horrendalnie wysokiej opłaty likwidacyjnej ? Uiściłeś opłatę likwidacyjną tracąc większą część zainwestowanego kapitału ? Nie musisz się na to godzić!  Wywalczymy dla Ciebie zwrot opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami !

wywalczyliśmy ponad

1,5mln

tysięcy złotych opłat likwidacyjnych

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot opłat likwidacyjnych

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z opłatami likwidacyjnymi

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

cała...

Polska

działamy na terenie całego kraju

Opinie naszych Klientów

Więcej...

Opłata likwidacyjna to w skrajnych przypadkach nawet 100% wpłaconego kapitału !

Czym są opłaty likwidacyjne ?

Opłaty likwidacyjne są konsekwencją przedterminowego rozwiązywania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty). Opłata likwidacyjna jest zwykle bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego w polisolokatę kapitału. Polskie prawodawstwo, opinie Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz liczne prawomocne wyroki sądów (w tym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) stanowią, iż opłaty likwidacyjne nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów przedterminowo rozwiązujących umowy polisolokat są formą bezpodstawnego przerzucenia ryzyka na klientów i stanowią klauzule niedozwolone, których, w świetle prawa, nie wolno stosować.

 

"Drapieżna sprzedaż toksycznych umów" (za raportem Rzecznika Finansowego) polisolokat napędzana wysokimi wynagrodzeniami prowizyjnymi doradców finansowych opierała się na przerzuceniu całego ryzyka na Klienta w formie, właśnie, opłaty likwidacyjnej. Była to jak pisze w swoim raporcie Rzecznik Finansowy "pułapka inwestycyjna drenująca portfele klientów" i "systemowe, zaplanowane i realizowane w majestacie prawa wprowadzanie w błąd" ze "szczególnie nieuczciwym" sposobem rekompensowania kosztów w postaci opłat likwidacyjnych.

Dowiedz się więcej...

Sądy w kolejnych wyrokach klasyfikują opłaty likwidacyjne jako niedozwolone klauzule umowne nakazując zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy !

W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

1. Analiza sprawy

Bez żadnych opłat wstępnych przeanalizujemy Twoją sprawę w ramach bezpłatnej konsultacji.

2. Kompleksowe działanie

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki by uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej. Skutecznie i kompleksowo.

3. Końcowy sukces

Opłata likwidacyjna, którą pobrano lub usiłowano pobrać od Ciebie zostanie Ci, wraz z odsetkami, zwrócona !

Rzecznik Finansowy o opłatach likwidacyjnych: nieuczciwe praktyki, pułapka inwestycyjna, drapieżna sprzedaż toksycznych umów !

...zjawisko drapieżnej sprzedaży toksycznych umów (o sprzedaży polisolokat)...

...Szczególnie nieuczciwy okazał się ten drugi sposób rekompensowania kosztów poprzez zastosowanie bezpiecznika w postaci opłat likwidacyjnych czy też wykupu ubezpieczenia...

...Wysokie wynagrodzenie prowizyjne, z reguły wypłacane z góry, niepowiązane praktycznie z jakimkolwiek ryzykiem zwrotu nawet jego części w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy (ryzyko zostało przerzucone na klientów w formie opłaty likwidacyjnej), stało się zachętą do nieuczciwej sprzedaży produktów z UFK...

o opłatach likwidacyjnych z raportu  "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" marzec 2016

Dowiedz się więcej...

O Kancelarii

Kancelaria Virtus oferuje pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego. Pomagamy Klientom odzyskać opłaty likwidacyjne pobrane już przez towarzystwa ubezpieczeń przy rozwiązaniu umów oraz nienależnie pobrane przez banki składki na UNWW.

 

Wygraliśmy już ponad 150 spraw przed sądami w sprawach związanych z polisokatami i opłatami likwidacyjnymi. Odzyskaliśmy dla naszych Klientów łączną kwotę ponad 1 500 000 złotych.

 

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, ALLIANZ z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również zapewniamy reprezentowanie Klientów przed sądami. Aby zapewnić kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, Kancelaria nawiązała stałą współpracę z radcą prawnym oraz adwokatem, specjalizującymi się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

Odzyskaliśmy już ponad 1,5mln zł opłat likwidacyjnych w 150 sprawach !

Skontaktuj się z nami, zgłoś sprawę i odzyskaj opłatę likwidacyjną
533 870 724