odzyskaliśmy ponad

1,5mln

złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

cała

Polska

działamy na terenie całego kraju

Czym są opłaty likwidacyjne ?

Opłaty likwidacyjne są konsekwencją przedterminowego rozwiązywania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty). Opłata likwidacyjna jest zwykle bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego w polisolokatę kapitału. Polskie prawodawstwo, opinie Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz liczne prawomocne wyroki sądów (w tym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) stanowią, iż opłaty likwidacyjne nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów przedterminowo rozwiązujących umowy polisolokat są formą bezpodstawnego przerzucenia ryzyka na klientów i stanowią klauzule niedozwolone, których, w świetle prawa, nie wolno stosować.

 

Opłata likwidacyjna jest zwykle bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego w polisolokatę kapitału...

"Drapieżna sprzedaż toksycznych umów" (za raportem Rzecznika Finansowego) polisolokat napędzana wysokimi wynagrodzeniami prowizyjnymi doradców finansowych opierała się na przerzuceniu całego ryzyka na Klienta w formie, właśnie, opłaty likwidacyjnej. Była to jak pisze w swoim raporcie Rzecznik Finansowy "pułapka inwestycyjna drenująca portfele klientów" i "systemowe, zaplanowane i realizowane w majestacie prawa wprowadzanie w błąd" ze "szczególnie nieuczciwym" sposobem rekompensowania kosztów w postaci opłat likwidacyjnych.

 

Rzecznik Finansowy - opłaty likwidacyjne szczególnie nieuczciwym sposobem rekompensowania kosztów...

Informacje dotyczące opłat likwidacyjnych były przedstawianie Klientom w sposób niejasny, a często wręcz niejawny. Produkt ten był bardziej "sprzedawany" niż "kupowany" - wysokie wynagrodzenia prowizyjne stały się motorem tej sprzedaży, częstokroć bardzo nieuczciwej zarówno w aspekcie etycznym jak i prawnym. Klient był zwykle całkowicie nieświadomy konieczności poniesienia opłat likwidacyjnych i innych kosztów o zbliżonej formie (tzw. koszty zarządzania) w przypadku przedterminowej rezygnacji z polisolokaty. Dowiadywał się o tym najczęściej dopiero w momencie, gdy próbując rozwiązać nierentowną polisolokatę tracił nieomalże cały wpłacony kapitał. Zarówno to, jak i fakt, że polisolokaty nie przynoszą zysków, a wręcz straty, było niezwykle frustrującą konstatacją, podważając zaufanie do instytucji finansowych takich jak banki i TU. Postawiony przed zupełnie beznadziejnym wyborem Klient był wówczas w sposób absolutnie cyniczny odsyłany do liczącej 60 stron drobnego druku umowy, którą wcześniej podpisał bazując na zdrowym zaufaniu do banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Postawiony przed zupełnie beznadziejnym wyborem Klient był wówczas w sposób absolutnie cyniczny odsyłany do liczącej 60 stron drobnego druku umowy, którą wcześniej podpisał bazując na zdrowym zaufaniu do banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego...

 

Opłata likwidacyjna to nie problem bez wyjścia ! Pomagamy odzyskać cały zainwestowany kapitał !

Nieuczciwe praktyki sprzedaży polisolokat budzą nasz uzasadniony sprzeciw. Pomagamy odzyskać wpłacone opłaty likwidacyjne lub rozwiązać umowę polisolokaty bez straty dla Klienta. Sprawy, jeśli istnieje taka konieczność, mają swoje finały w sądach, które przychylają się do zaprezentowanej przez nas argumentacji i nakazują zwrot wszystkich opłat z odsetkami. Wygraliśmy już ponad 150 spraw i odzyskaliśmy ponad 1 500 000 zł z opłat likwidacyjnych !

 

Dowiedz się więcej o polisolokatach...