Straciłeś inwestując w polisolokatę ?

Nasza Kancelaria powstała po to, by w Twoim imieniu, skutecznie, z żelazną konsekwencją i wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków prawnych dochodzić Twoich praw i zainwestowanych w polisolokatę pieniędzy !

odzyskaliśmy ponad

1,5mln

złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

cała...

Polska

działamy na terenie całego kraju

Opinie naszych Klientów

Więcej...

5 milionów Polaków ulokowało w polisolokatach aż 56 miliardów złotych !

Czym są polisolokaty ?

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom "pod przebraniem" produktów ubezpieczeniowych. Ich dystrybucja prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych. Polisolokaty promowane były jako bezpieczne, obarczone małym ryzykiem i tożsame, acz pozbawione jej wad, tradycyjnej lokacie bankowej. W istocie rzeczy były to produkty toksyczne, a ich dystrybucja napędzana olbrzymimi prowizjami miała znamiona tzw "missellingu", czyli stosowania praktyk nagannych pod względem etycznym, a nawet prawnym. Polisolokaty sprzedawane jako produkt bezpieczny były obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informowali o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz, co kluczowe, o tzw. opłatach likwidacyjnych. Umowy, które przedstawiali klientom, zawierały przeciętnie od 30 do 60 kart zagęszczonego tekstu. Tekstu obfitującego w skomplikowaną terminologię prawno-finansową, rozczłonowaną na część zasadniczą oraz tabele i regulaminy. Tekstu, którego w poczuciu zaufania do poważnych instytucji jakimi są banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, klient nie analizował wnikliwie ufając, że przekazywane przez doradcę informacje i obiecywany zysk są prawdziwe. W istocie zysk doradcy i TU, a nie Klienta były motorem tych działań, co potwierdza rzecznik finansowy w raporcie "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" z marca 2016 roku: "Wysokie wynagrodzenie prowizyjne, z reguły wypłacane z góry, niepowiązane praktycznie z jakimkolwiek ryzykiem zwrotu nawet jego części w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy (ryzyko zostało przerzucone na klientów w formie opłaty likwidacyjnej), stało się zachętą do nieuczciwej sprzedaży produktów z UFK"

Dowiedz się więcej...

UOKiK postawił zarzuty blisko 20 TU oferującym polisolokaty. Umowy polisolokat pełne klauzul niedozwolonych.

W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

1. Analiza sprawy

Bez żadnych opłat wstępnych przeanalizujemy Twoją sprawę w ramach bezpłatnej konsultacji.

2. Kompleksowe działanie

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki by odzyskać Twoje pieniądze z polisolokaty. Skutecznie i kompleksowo.

3. Końcowy sukces

Twoja polisolokata zostanie bezkosztowo rozwiązana - cały pobrany kapitał zostanie Ci zwrócony !

Rzecznik Finansowy o polisolokatach: manipulacja, socjotechnika,  cynizm, pułapka inwestycyjna, systemowe wprowadzanie w błąd !

...z uwagi na ogromną skalę złych praktyk instytucji finansowych, jest zdania, iż ubezpieczenia te w przeważającej części okazały się być pułapką inwestycyjną, drenującą portfele klientów. Było to działanie perfekcyjne, sprawiające wrażenie systemowego wprowadzania w błąd, zaplanowanego i realizowanego w majestacie prawa, przy biernej postawie regulatorów...

...Ta mieszanka nazewnictwa i socjotechniki była manipulacją wykorzystującą zaufanie klientów do instytucji bankowych, mającą ich przekonać o bezpieczeństwie powierzonych środków pieniężnych. W sytuacji zaś rozczarowania najczęstszym argumentem obronnym korporacji było powoływanie się na treść deklaracji przystąpienia do umów i oświadczeń o zapoznaniu się z umową i jej zrozumieniu. Trudno jednak o większy cynizm w sytuacji, gdy przeciętna liczba stron takiej umowy wynosiła 30–60 kart zagęszczonego tekstu, pisanego małą czcionką...

o polisolokatach z raportu  "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" marzec 2016

Dowiedz się więcej...

O Kancelarii

Kancelaria Virtus oferuje pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego. Pomagamy Klientom odzyskać opłaty likwidacyjne pobrane już przez towarzystwa ubezpieczeń przy rozwiązaniu umów oraz nienależnie pobrane przez banki składki na UNWW.

 

Wygraliśmy już ponad 150 spraw przed sądami w sprawach związanych z polisokatami i opłatami likwidacyjnymi. Odzyskaliśmy dla naszych Klientów łączną kwotę ponad 1 500 000 złotych.

 

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, ALLIANZ z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również zapewniamy reprezentowanie Klientów przed sądami. Aby zapewnić kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, Kancelaria nawiązała stałą współpracę z radcą prawnym oraz adwokatem, specjalizującymi się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

Zostałeś naciągnięty na polisolokatę ? Nie jesteś sam. Uzyskaj profesjonalną pomoc !

Skontaktuj się z nami i zgłoś sprawę do bezpłatnej konsultacji
533 870 724