odzyskaliśmy ponad

1,5mln

złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

cała

Polska

działamy na terenie całego kraju

Sąd zasądza od Axa Życie T.U.S.A. kwotę 6 500 złotych tytułem zwrotu pobranej opłaty likwidacyjnej.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z 3 lutego 2016 roku.

Wygrana sprawa przeciwko AEGON TUnŻ S.A. o zwrot opłaty likwidacyjnej w kwocie 12 000 złotych.

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 31 grudnia 2015 roku.

Klient wygrywa przed Sądem sprawę o zwrot pobranej przez AEGON TUnŻ S.A. opłaty likwidacyjnej w kwocie 16 000 złotych.

Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce z 23 marca 2016 roku.

Wyrokiem Sądu nakazano Skandia Życie T.U. S.A.zwrot Klientowi kwoty ponad 33 000 złotych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 9 lutego 2016 roku.

Wygrana sprawa przeciwko Generali Życie T.U. S.A. Klient otrzymał zwrot 6 300 złotych.

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach z 30 marca 2016 roku.

Klient odzyskał ponad 16 000 złotych zatrzymanych przez Skandia Życie T.U.S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 9 lutego 2016 roku.

Wygrana sprawa ze Skandia Życie S.A. Klient odzyskał 13 800 złotych

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z 31 maja 2016 roku.

39 000 złotych zasądzonych na rzecz naszego Klienta w sprawie o zwrot środków z polisolokaty Skandia Życie T.U. S.A

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z 1 lipca 2016 roku.

Sąd nakazuje zwrot kwoty 27 000 złotych pobranej opłaty likwidacyjnej w sprawie przeciwko AEGON TUnŻ S.A

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z 10 kwietnia 2015 roku.

140 000 złotych zasądzonych na rzecz naszego Klienta. Polisolokata PKO Życie T.U. S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 26 kwietnia 2016 roku.

Nakaz zwrotu 21 000 złotych pobranej opłaty likwidacyjnej. Sprawa przeciwko AEGON TUnŻ S.A.

Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce z 23 marca 2016 roku.