odzyskaliśmy ponad

1,5mln

 złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

cała...

Polska

działamy na terenie całego kraju

Opinie naszych Klientów

Więcej...

Odzyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 1 500 000 złotych w więcej niż 150 prowadzonych przed Sądami sprawach !

O Kancelarii

Kancelaria Virtus oferuje pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK, polisolokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego. Pomagamy Klientom odzyskać opłaty likwidacyjne pobrane już przez towarzystwa ubezpieczeń przy rozwiązaniu umów oraz nienależnie pobrane przez banki składki na UNWW.

 

Wygraliśmy już ponad 150 spraw przed sądami w sprawach związanych z polisokatami i opłatami likwidacyjnymi. Odzyskaliśmy dla naszych Klientów łączną kwotę ponad 1 500 000 złotych.

 

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, ALLIANZ z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Świadczymy pomoc zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak również zapewniamy reprezentowanie Klientów przed sądami. Aby zapewnić kompleksową i w najwyższym stopniu profesjonalną obsługę Klientów, Kancelaria nawiązała stałą współpracę z radcą prawnym oraz adwokatem, specjalizującymi się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

  W sprawach związanych z polisolokatami, opłatami likwidacyjnymi oraz UNWW możesz liczyć na profesjonalną pomoc !

Skontaktuj się z nami i zgłoś sprawę do bezpłatnej konsultacji
533 870 724